فناوری ایمنی خودرو واقعاً تعداد تصادفات از عقب را به شدت کاهش می دهد

فناوری برای گام برداشتن برای رانندگان حواس پرت – هشدار برخورد از جلو و ترمز اضطراری خودکار – در دنیای واقعی ارزشمند است.منبع


منتشر شده

در

توسط

برچسب‌ها: