مشاهده عکس‌های Volvo C40 Recharge Ultimate 2022

Volvo C40 Recharge Ultimate 2022

Volvo C40 Recharge Ultimate 2022

23 از 32

Volvo C40 Recharge Ultimate 2022

مایکل سیماریماشین و راننده

Volvo C40 Recharge Ultimate 2022

Volvo C40 Recharge Ultimate 2022

29 از 32

Volvo C40 Recharge Ultimate 2022

Volvo C40 Recharge Ultimate 2022

20 از 32

3 از 32

13 از 32

24 از 32

30 از 32

Volvo C40 Recharge Ultimate 2022

6 از 32

4 از 32

10 از 32

21 از 32

Volvo C40 Recharge Ultimate 2022

ولوو C40 Recharge یک برداشت جایگزین از پلتفرم EV کامپکت این برند است، با خط سقف شیک‌تری نسبت به XC40 Recharge سنتی جعبه‌ای.

Volvo C40 Recharge Ultimate 2022

Volvo C40 Recharge Ultimate 2022

Volvo C40 Recharge Ultimate 2022

25 از 32

12 از 32

11 از 32

17 از 32

19 از 32

Volvo C40 Recharge Ultimate 2022

Volvo C40 Recharge Ultimate 2022

8 از 32

18 از 32

Volvo C40 Recharge Ultimate 2022

1 از 32

27 از 32

Volvo C40 Recharge Ultimate 2022

7 از 32

Volvo C40 Recharge Ultimate 2022

9 از 32

26 از 32

Volvo C40 Recharge Ultimate 2022

Volvo C40 Recharge Ultimate 2022

14 از 32

Volvo C40 Recharge Ultimate 2022

15 از 32

16 از 32

Volvo C40 Recharge Ultimate 2022

28 از 32

Volvo C40 Recharge Ultimate 2022

Volvo C40 Recharge Ultimate 2022

Volvo C40 Recharge Ultimate 2022

Volvo C40 Recharge Ultimate 2022

شارژ نهایی ولوو c40 2022

22 از 32

Volvo C40 Recharge Ultimate 2022

5 از 32

Volvo C40 Recharge Ultimate 2022

Volvo C40 Recharge Ultimate 2022

بررسی کامل را بخوانید

Volvo C40 Recharge Ultimate 2022

Volvo C40 Recharge Ultimate 2022

آگهی – ادامه مطلب را در زیر بخوانید

این محتوا توسط شخص ثالث ایجاد و نگهداری می شود و برای کمک به کاربران در ارائه آدرس ایمیل خود به این صفحه وارد می شود. ممکن است بتوانید اطلاعات بیشتری در مورد این و محتوای مشابه در piano.io بیابید

[ad_2]

منبع

2 از 32


منتشر شده

در

توسط

برچسب‌ها: