مشاهده عکس های بنتلی اسپید سیکس ادامه

محدود به 12 دستگاه است و بر اساس قطعات جدیدی ساخته شده است که برای مطابقت با خودروهای اسکن شده با دقت که نزدیک به یک قرن پیش در رقابت بودند ساخته شده است.منبع