مشاهده عکس های مینی ون قرن بیوک

مینی ون ها در بین مشتریان لوکس چین محبوب هستند و این بیوک سنچری جدید جدیدترین ون لوکسی است که وارد بازار شده است. این برای سوار کردن افراد ثروتمند در اطراف طراحی شده است و در هر دو پیکربندی چهار و شش صندلی موجود است.

داستان کامل را بخوانیدمنبع