و همچنین جذابیت بیشتری دارد

این تلویزیونها که استند تلویزیون نیز نامیده میشوند به این صورت کار میکنند که تصاویر ذخیرهشده مانکنها بالباسهای مختلف در داخل فلش قرار میگیرد و همراه با افکت را پخش میکنند. از کاربردهای جدید تلویزیون شهری استفاده از این تلویزیونها در داخل سالنها نظیر تالارها، نمایشگاهها میباشد. تلویزیونهای شهری از حساسترین تابلوهای تبليغاتی هستند که باید تمهیدات ويژه برای حملونقل آن در نظر گرفته شود. معمولاً چه شرکتها و ارگانهایی از تلویزیونهای شهری استفاده میکنند؟ استفاده از تلویزیونهای شهری کوچکتر به لحاظ قیمت پایینتر بیشتر مورد استقبال شرکتها و مشتریان قرار میگیرد. البته همه این تلویزیونها در محیط باز استفاده نمیشوند و برخی از تلویزیونهای شهری در محیطهای بسته مانند سمینارها و مراکز مختلف مورداستفاده قرار میگیرند. هنگام بستن این تلویزیونها دقت داشته باشید که فشار طناب نباید به تلویزیون صدمه وارد کند. تلویزیون شهری کلیپهای تصویری را با وضوحبالا نمایش میدهد. هر شرکت یا مجموعهای کلیپ موردنظر را خود را تهیه میکند. این مورد برای کاسبهای فعال در پاساژها و مراکز تجاری بیشتر نمود پیدا میکند. موارد بسیاری وجود دارد که توسط کارشناسان و تکنسینهای این محصول طی دورههای زمانی مشخص تست و کنترل میشود و در صورت وجود مشکل، عیبیابی و رفع میشود.

ازاینرو مکاترونیک حساسیت بسیار بالایی برای نصب این محصول دارد و نصب تلویزیون شهری بهصورت مستقیم توسط مدیریت این مرکز کنترل ویدئو وال میشود. کلیه کیپها و تصاویر جمعآوریشده و از طریق فلش یا کامپیوتر به تلویزیون منتقل میشود. البته برای استفاده از تلویزیونهای شهری راه دیگری نیز وجود دارد و آن اجاره این محصولات است. تلویزیونهای شهری در انواع بسیار متنوع و مختلف تولید میشوند و فنّاوریهای ساخت و طراحی این محصولات به لحاظ سختافزاری و نرمافزاری مدام در حال رشد و تکامل است. تلویزیونهای شهری به گونه بسیار تأثیرگذار بر مخاطب اثر میگذارند. در کنار لزوم استفاده از تلویزیون شهری برای پخش کلیپهای تبلیغاتی، طراحی و ساخت کلیپهای تبلیغاتی زیبا و تأثیرگذار نیز میتواند بر جذاب بودن آگهی و برانگیختن مخاطب تأثیرگذار باشد. بسیاری از مشکلات نصب تلویزیون شهری یا سایر تابلوهای تبلیغاتی ممکن است در هنگام نصب بروز نکند و مدتها بعد از نصب نمایان شود. 5-ابعاد تلویزیون شهری به هر ابعادی که بخواهیم قابل بزرگ شدن است.

البته تابلوسازی مکاترونیک تمام سعی خود بر تعمیر تلویزیون شهری در محل را مینماید ولی در صورت مقدور نبودن تعمیر در محل و نیاز به انجام کارهای تخصصیتر و تجهیزات بیشتر برای تعمیر تلویزیون، نیاز به انتقال تلویزیون شهری به تعمیرگاه است. یکی از خدمات که تابلوسازی مکاترونیک ارائه میدهد تعمیر تلویزیون شهری شهری در محل است. تابلوسازی مکاترونیک یکی از مراکزی هست که بیشترین آمار ارسال تلویزیون شهری به شهرستانها را دارد. طول عمر بالا، زیبایی و چشمنوازی از خصوصیات محصولات مکاترونیک است. تابلوسازی مکاترونیک یکی از متبحرترین مجموعههای تابلوسازی در نصب تلویزیون شهری است. 6-تلویزیون شهری در مقابل ضربه، صدمات، آفتاب، باران و آب بسیار مقاومتر از تلویزیون معمولی است. تلویزیونهای شهری مزایای فراوانی نسبت به تلویزیونهای معمولی و تابلو ال ای دی دارند که در زیر به تشریح برخی از این مزایا میپردازیم. با توجه به قیمت بالای تلویزیونهای شهری نسبت به تلویزیون معمولی و تابلو led شاید این سؤال مطرح شود که چرا از این تابلوها بهجای تلویزیون شهری استفاده نمیشود. نقلوانتقال تلویزیونهای شهری معمولاً به نسبت اندازه با نیسان، خاور و در بعضی مواقع با جرثقیل انجام میشود. این تلویزیونهای شهری که تلویزیون شهرهای متحرک نیز نامیده میشوند به راحتی قابل حملونقل و جابه جایی هستند.

تابلوسازی مکاترونیک در کنار تولید و تعمیر تلویزیون شهری یکی از بزرگترین فروشندگان این محصول در سراسر کشور است. متأسفانه با افزایش قیمت دلار قیمت تلویزیونهای شهری نیز در کشور ما رشد بسیار زیادی داشته است و بسیاری از کسانی که میتوانستند مشتریان بالقوه این محصول باشند، در حال حاضر برای خرید این محصول مردد هستند. امروزه این روش تبلیغاتی در فروشگاه لوکس باب شده است. تلویزیون شهری به لحاظ کیفیت و قیمت بالا جزو تابلوهای تبلیغاتی لوکس به شمار میرود. تلویزیون شهری به دلایل قیمت بالا، وزن و خصوصیات خاصی که دارد نیازمند نصب توسط نصابهای بسیار باتجربهای است. تلویزیون شهری از تابلوهای تبليغاتی گرانقیمت است که بهصورت استراتژیک برای کسبوکارها و شرکتهای قدرتمند به لحاظ مالی، مورداستفاده قرار میگیرد. میباشند. شرکتهای خصوصی بزرگ نیز از دیگر مشتریان تلویزیونهای شهری هستند. تلویزیونهای شهری بعد از نصب در محل نیاز به سرویسهای مداوم و مکرر دارند و در بازههای زمانی مختلف باید کارکرد و کیفیت آن مورد ارزیابی و بررسی قرار بگیرد.


منتشر شده

در

توسط

برچسب‌ها: