کتاب کودکان دهه 1990 جنرال موتورز با هدف آموزش بچه‌ها درباره خودروهای برقی را بخوانید

GM/وزارت انرژی

کتاب بچه های gm ev1 دانیل و ماشین برقی اش

اگرچه امروزه خودروهای برقی زیادی در بازار موجود است، اما زمانی که جنرال موتورز EV1 را در سال 1996 عرضه کرد، واقعاً جلوتر از منحنی بود. این اولین خودروی برقی تولید انبوه و هدفمند بود که توسط یک خودروساز بزرگ ساخته شد. EV1 در نهایت به یک شکست تجاری تبدیل شد، اما هنوز هم جایگاه مهمی در تاریخچه ای دارد که اکنون در چشم انداز فعلی خودرو آشکار می شود.

کتاب بچه های gm ev1 دانیل و ماشین برقی اش

کتاب بچه های gm ev1 دانیل و ماشین برقی اش

کتاب بچه های gm ev1 دانیل و ماشین برقی اش

کتاب بچه های gm ev1 دانیل و ماشین برقی اش

پس از اعلام EV1، جنرال موتورز به طور کامل اقدام به تبلیغ خودروی جدید انقلابی کرد، حتی از جمله رونمایی رسمی از خودرو در اولین نمایش فیلم در سال 1996. نور روز با بازی سیلوستر استالونه. آن سیل تبلیغاتی همچنین شامل محتوایی با هدف کودکان بود. «دانیل و ماشین الکتریکی او» یک کتاب تصویری است که سفر هیجان انگیز دانیل و والدینش برای خرید یک EV1 را روایت می کند.

GM/وزارت انرژی

کتاب بچه های gm ev1 دانیل و ماشین برقی اش

در ادامه می توانید مطالب کامل را بخوانید:

کتاب بچه های gm ev1 دانیل و ماشین برقی اش

GM/وزارت انرژی

کتاب بچه های gm ev1 دانیل و ماشین برقی اش

GM/وزارت انرژی

کتاب بچه های gm ev1 دانیل و ماشین برقی اش

GM/وزارت انرژی

GM/وزارت انرژی

GM/وزارت انرژی

GM/وزارت انرژی

کتاب بچه های gm ev1 دانیل و ماشین برقی اش

کتاب بچه های gm ev1 دانیل و ماشین برقی اش

کتاب بچه های gm ev1 دانیل و ماشین برقی اش

کتاب بچه های gm ev1 دانیل و ماشین برقی اش

GM/وزارت انرژی

کتاب بچه های gm ev1 دانیل و ماشین برقی اش

GM/وزارت انرژیمنبع

جان بی. کارنتگتی ایماژ

کتاب بچه های gm ev1 دانیل و ماشین برقی اش

GM/وزارت انرژی

GM/وزارت انرژی

کتاب بچه های gm ev1 دانیل و ماشین برقی اش

کتاب بچه های gm ev1 دانیل و ماشین برقی اش

GM/وزارت انرژی

کتاب بچه های gm ev1 دانیل و ماشین برقی اش

GM/وزارت انرژی

GM/وزارت انرژی

ماشین الکتریکی Saturn ev1 1997

کتاب بچه های gm ev1 دانیل و ماشین برقی اش

GM/وزارت انرژی

کتاب بچه های gm ev1 دانیل و ماشین برقی اش

GM/وزارت انرژی

کتاب بچه های gm ev1 دانیل و ماشین برقی اش

GM/وزارت انرژی

کتاب بچه های gm ev1 دانیل و ماشین برقی اش

GM/وزارت انرژی

GM/وزارت انرژی

GM/وزارت انرژی

GM/وزارت انرژی


منتشر شده

در

توسط

برچسب‌ها: