عکس‌های Pagani Huayra Codalunga 2023 را مشاهده کنید

داستان کامل را بخوانیدمنبع

پاگانی برای اولین بار هوآیرا، جانشین خود برای زوندا افسانه‌ای را در سال 2012 معرفی کرد. با این حال، به شیوه واقعی پاگانی، این شرکت هنوز هم نسخه‌های محدود و تک نسخه‌ای از این ابرخودروی با بدنه کربنی موتور وسط را عرضه می‌کند. آخرین نسخه این است، Huayra Codalunga.


منتشر شده

در

توسط

برچسب‌ها: