مشاهده عکس های ولوو EX90 2024

عکس های داخلی و خارجی اولین وسیله نقلیه الکتریکی ولوو را ببینید که پیشگویی از آینده خودروهای الکتریکی است که این خودروساز سوئدی در حال برنامه ریزی است.منبع


منتشر شده

در

توسط

برچسب‌ها: